top of page

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

 

1. כללי

אתר רד בוקס אלבומס (להלן: "האתר") הנו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלת האתר הנה חברת לייזר לינק ל.ב בע"מ.

המכירות באתר מנוהלות על-ידי חברת לייזר לינק ל.ב בע"מ (להלן "החברה").

פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, על המשתמש להתעדכן ולקרוא תקנון זה טרם השימוש באתר.

למען הסר ספק, תקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס באופן שווה לשני בני המינים.

 

2. ביצוע רכישה באתר

ביצוע הזמנה מתבצעת באמצעות האתר בלבד. השלמת ההזמנה מהווה התחייבות לרכישה ולתשלום בגין המוצרים המוזמנים.

מי אשר טרם מלאו לו 18 שנה או כל גורם אחר אשר נדרש את הסכמתו של צד שלישי לצורך ביצוע רכישה ו/או פעולה משפטית, מצהיר ומאשר בזאת כי קיבל את הסכמת הממונה/אחראי עליו (לרבות האפוטרופוס  ו/או הוריו ו/או הממונה על פי דין) וזאת לצורך ביצוע רכישות ו/או פעולות אחרות באתר זה. 

החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של לקוח לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: שם פרטי ומשפחה, כתובת, טלפון, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

  • הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז- 1977 ו/או בכל דין אחר.נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים ,לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברה.

  • פרטי כרטיס האשראי של הלקוחות מועברים ומוצפנים אל חברת כרטיסי האשראי ואינם נשמרים במערכת לאחר ביצוע הסליקה.

  • השימוש באתר כרוך בהעלאת תוכן ע"י לקוחות הקצה. הלקוח מתחייב להימנע מהעלאת תוכן לא הולם כמפורט:

  • תוכן העלול לפגוע בזכויות הציבור, הפרת פרטיות ו/או זכויות יוצרים אלא אם נתקבל אישור לכך מבעל הזכויות

  • תוכן פוגעני הכולל גזענות, פורנוגרפיה, השמצה, גסות ו/או כל תוכן לא הולם אחר

  • תוכן העלול לכלול וירוסים, תולעים ו/או כל נוזקה אחרת

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה ,בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד (כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין).

3. אספקה ומשלוח

את המוצרים המוכנים ניתן לאסוף ממשרדינו בכתובת הפרת 2 יבנה. בנוסף, ניתן להזמין משלוח בעלות נוספת שיתבצע ע"י חברה חיצונית.

אם נבחרה האפשרות למשלוח, ניהול המשלוח, תיאום והגעה למסירה מתבצעים בלעדית ע"י החברה המשלחת .
החברה לא תהיה אחראית בשום אופן על עיכובים ותקלות בתהליך התיאום והמסירה. אלה נמצאים בלעדית באחריות החברה המשלחת.

אם המוצר אבד ואין ביכולת חברת המשלוחים לספקו ללקוח, תהיה אחראית החברה לספק מוצר חדש ללקוח על חשבונה.

המוצר יישלח לכתובת למשלוח כפי שהוזנה על ידי הלקוח. מסירת פרטי משלוח שגויים עלולים לעכב ו/או למנוע מהחברה לספק את המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה במידה ופרטי המשלוח שהוזנו שגויים.

אספקת המוצר הנרכש תעשה באמצעות משלוח בדואר רגיל, דואר רשום או באמצעות שליח, בהתאם להחלטת החברה בתוספת דמי משלוח שייקבעו ויוצגו במהלך הקניה באתר.

4. ביטול רכישה

הלקוח מבין ומאשר כי המוצרים באתר מיוצרים בהתאמה אישית בהתאם לדרישתו ולכן לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה לאחר שישלח ע”י החברה אישור ההזמנה ולא ניתן יהיה לקבל החזר כספי או זיכוי כלשהו בגין הזמנה שבוצעה באתר לאחר קבלת אישור ההזמנה.

 

במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום , בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר ,או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית .

ביטול עסקאות יהיה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010, וכל דין רלוונטי.

 

5. מדיניות החזרה

במקרה של מוצר שהגיע פגום, על הלקוח להחזירו או לשלחו לכתובת החברה, והוא יהיה זכאי לזיכוי מלא בגין המוצר ודמי המשלוח ששולמו על ידו או לחלופין למשלוח מחודש של המוצר שהוזמן, על חשבון החברה, לפי בחירתו.

החזרת מוצר עקב פגם תותר תוך 14 ימים ממועד ההזמנה, בתנאים הבאים:

א. המוצר הוחזר בשלמותו ובאריזתו המקורית.
ב. חשבונית/קבלה המעידה על הקניה תצורף למוצר.
ג. הפגם היה קיים במוצר בעת קבלת המוצר ולא נגרם בעקבות שימוש במוצר.

הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14 ג' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981.

6. מחירים ותשלומים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשינוי במחיר ללא כל הודעה מוקדמת.

למחיר ההזמנה תתווסף עלות דמי משלוח שתפורט במועד ביצוע ההזמנה. מחיר דמי המשלוח עלול להשתנות בהתאם לכתובת המשלוח.

החיוב יתבצע בכרטיס האשראי שהוזן באתר החברה בעת ביצוע ההזמנה.

החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע הזמנה באתר.

7. אחריות

התמונות המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים קלים בין התמונה למוצר בפועל.

החברה לא תישא באחריות בשום מקרה של נזק עקיף שנגרם עקב שימוש במוצרים המסופקים על ידה.

במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי , ובדרך כלשהי , ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ,ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

שילוח המוצרים מבוצע באמצעות חברת שילוח. המוצרים ישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בחברות אלו  ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בהן. זמן האספקה וטיב השירות אינם ניתנים לבקרה ע"י החברה ואינם בשליטתה. הלקוח מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה.

החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל חבות לכל נזק מכל מין וסוג, לרבות נזק שאופיו פגיעה בפרטיות, אם ייגרם למשתמש, במקרה של הגעה או מסירה של המוצר שהוזמן לכתובת אחרת מזו שהוזמנה או לידי צד שלישי כלשהו, וזאת לרבות במקרה שמקורה של הטעות במעשה או מחדל של החברה.

8. פרטיות ושמירת סודיות

החברה מתחייבת לשמור על פרטיות לקוחותיה ולשמור את פרטיהם לשימושה בלבד, ולא להעבירם לצד ג' ללא הסכמתם המפורשת של לקוחותיה אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה הלקוח באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטי הגולש לצד הטוען כי נפגע או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

החברה רשאית להעביר את פרטי הלקוח במקרים הבאים:

  • העברת פרטי העסקה לחברת האשראי לצורך חיוב

  • העברת פרטי הלקוח (שם, כתובת ומספר טלפון) לחברת השילוח לצורך ביצוע האספקה.

החברה רשאית להשתמש בפרטי הגולש לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לו באתר, וכן ליצירת קשר עמו לטובת התאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.

9. אחסון וגיבוי

באחריות הלקוח לבצע שמירה וגיבוי של החומר הנשלח. החברה אינה נושאת באחריות  על אבדן חומר ו/או שחזור קבצים שנמחקו/ נפגעו.

במקרה של אבדן מידע, תבוטל העסקה יוחזר ללקוח כספו.

האתר אינו מתחייב לבצע שמירה וגיבוי של המידע הנשלח לאחר אספקת המוצר ללקוח.

10. שירות לקוחות

פניות בנושא שירות הלקוחות יש להפנות לכתובת המייל הבאה: support@red-box.co.il
החברה מתחייבת לבצע מענה ראשוני בהקדם האפשרי.

מענה טלפוני יינתן ע"י החברה במהלך שעות העבודה הרגילות (9:00 בבוקר עד השעה 17:00 בערב בימים א-ה, למעט חגים ומועדי ישראל).  יצירת קשר תתאפשר באמצעות המספר 08-9426058.

bottom of page